Α.Ι.Π. ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ eeΕργοστάσιο - Εκθεση 6ο Χλμ. Θεσσαλονίκης-Ωραιοκάστρου - Τηλ. - Fax 2310 685383